Making every day a better day

101007_sodexo_main.jpg

Vårt mål er å være den ledende leverandør av forpleining, drift og vedlikehold for olje- og gassindustrien, både onshore og offshore.